2019 m. Vasario 16-osios minėjimas

Vaikų ansamblis "Lašeliai"

Mūsų Tėvynė gimė 1918 m. vasario 16-ąją. Tegu mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Norime palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių, kurios padėjo tautai išlikti sunkiais momentais. Kur bebūtume, didžiuokimės, kad esame lietuviai. Juk kokia Lietuva yra ir kokia ji bus, priklauso tik nuo mūsų pačių. Brangūs žmonės! Te Vasario 16-oji suteikia mums visiems stiprybės, tikėjimo savimi, vieni kitais ir savo Tėvyne. Švęskime Laisvę! Vasarios 16-osios minėjimą pradėjome praeitais metais sukurtu filmuku Lietuvos 100-čiui paminėti. Sveikinimo žodį tarė Tirkšlių sen. seniūnas Juozas Kungys, Mažeikių mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Tirkšlių klebonas Petras Smilgys, Tirkšlių kultūros centro direktorius Leonardas Žalimas. Kultūros centro direktorius, kartu su seniūnu, įteikė vėliavas mokyklos, darželio atstovams ir klebonui, pasiūtas iš Lietuvos šimtmečio100 metrų vėliavos. Tirkšlių Juozo Vitkaus Kazimieraičio mokiniai pristatė pranešimą, skirtą Vasario 16-ąjai. Taip pat šoko, dainavo Tirkšlių Juozo Vitkaus Kazimieraičio mokyklos, Tirkšlių darželio „Giliukas“ vaikai, ansamblis „Lašeliai“, ansamblis „Melodija“. Ačiū visiems atėjusiems ir buvusiems kartu!