Kovo 11-oji, 2020 m.

2020 m. kovo 11-ąją, šventiniai koncertai vyko Tirkšlių kultūros centre ir Užlieknės kultūros namuose.

• 1990 m. kovo 11 d. LR Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Visiems susirinkusiems buvo užduoti klausimai, susiję su Lietuvos nepriklausomybe ir teisingai atsakiusieji laimėjo saldžią dovanėlę: 1. Kiek deputatų balsavo už Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą? 2. Kiek Lietuvoje per 30 m. buvo prezidentų? 3. Kas buvo atkuriamojo seimo pirmininkas?

O Tirkšlių kultūros centre ir Užlieknės kultūros namuose atsakiusiesiems į Finalinį klausimą: „Kuri valstybė pirmoji pripažino LT nepriklausomybę” – laimėjo Lietuvos trispalvę (pasiūtą iš jubiliejinės 100 metrų vėliavos). Nuoširdžiai sveikiname tirkšliškę Staselę Gintvainytę ir užliekniškį Steponą Kaulių 😉

Tirkšlių kultūros centre visus susirinkusius savo dainomis džiugino ir šokti kvietė liaudiškos muzikos kapela „Subatvakaris”, vad. Antanas Erlickis.

Užlieknės kultūros namuose savo dainomis užbūrė Tirkšlių bendruomenės moterys folkloristės, taip pat Virginija ir Birutė bei Ventos kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Papievis”, vad. Raimondas Teniukas.

Linkime šią gražią ir svarbią pavasario dieną pasidžiaugti atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybe ir palinkėkime vieni kitiems būti tokiems tvirtiems ir vieningiems, kokie tądien buvo mūsų tautiečiai. Didžiuokimės, kad esame laisva Tauta!

(foto Tirkšlių kultūros centro ir Virginijaus Žalkausko)