Padėkos vakaras 2019

Lapkričio 30 d., Tirkšlių kultūros salėje susirinko Tirkšlių seniūnijos bendruomenių atstovai ir geradariai, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie Tirkšlių seniūnijos gerbūvio.

Šventė prasidėjo Martyno Januškos spektakliu „Iš Tupių gyvenimo”, vėliau sveikinimo kalbas sakė Tirkšlių seniūnijos seniūnas Juozas Kungys, Mažeikių meras Vidmantas Macevičius, seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė, UAB „ORLEN” generalinio direktoriaus padėjėja Jovita Kačerauskienė, Tirkšlių Juozo Vitkaus Kazimieraičio mokyklos direktorius Marius Vilimas, Tirkšlių bendruomenės narė Irena Reivytienė ir kiti garbūs svečiai.

Po sveikinimų ir padėkos žodžių skambėjo smuiko melodijos, kurias atliko Ligita Stravinskienė.

Stasio Poderio foto.