Tirkšliams 450 metų – Šventinis koncertas.

2019 metais tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia švenčia 80 m. jubiliejų, Tirkšlių miestelis 450 jubiliejų. Simboliška, tačiau 2019 metai paskelbti ir Žemaitijos metais.

2019 m. birželio mėn. 29 d.  Šventė prasidėjo Tirkšlių kapinių koplyčioje, kur buvo eksponuojami religiniai daiktai, likę po senosios bažnyčios gaisro 1936 m. liepos 2 d. Apie Tirkšlių bažnyčią pasakojo Stanislava Gintvainytė.

Vėliau visi rinkosi į Tirkšlių bažnyčią –  Petro ir Povilo atlaidus. Tą dieną, Tirkšlių ir Viekšnių jaunimui Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Mišiose dalyvavo choras ” Draugystė „, vad. Ričardas Grušas, jo atliekamos giesmės sukūrė ypatingą atmosferą…
Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios jubiliejaus proga, kleboną Petrą Smilgį sveikinimo, padėkos žodžius tarė Tirkšlių seniūnas Juozas Kungys, seimo narys Valius Ąžuolas, meno vadovas Ričardas Grušas, kultūros centro direktorius Leonardas Žalimas, jaunųjų parapijiečių tėvų atstovai.

Po mišių visi skubėjo į pušyną, kur šventę tęsė liaudiškos muzikos kapelos („Lakštingėlė” iš Kretingos; „Salduva” iš Šiaulių; „Vilainiai” iš Kėdainių; „Subatvakaris” iš Tirkšlių). Buvo apdovanoti ir Tirkšlių miesteliui nusipelnę žmonės, tai taisyklingo žemaitiško žodžio puoselėtoja Stanislava Gintvainytė, poetė Alma Krapauskienė, tautodailininkas, skulptorius, ” Aukso vainiko” laimėtojas Antanas Viskantas. Tradiciškai apdovanoti ir Petrai, Petra, Povilai, tinklinio varžybų nugalėtojai. Visų minimų jubiliejų garbei iššautas muškietos šūvis. Visi buvo vaišinami jubiliejiniu tortu. Bendruomenės moterys paruošė gražų ir gausų stalą, prie kurio šventės svečiai bendravo. Gausiai susirinkę žiūrovai ir svečiai gėrėjosi K. Jablonskio su grupe dainomis, na, o gegužinė tęsėsi su grupe Rojus.

Šios miesteliui svarbios datos dar ilgai išliks mūsų atmintyje…. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo, ačiū visiems atėjusiems ir buvusiems kartu.

Foto Stasio poderio, Dovydo mačiuko, „Kartą Tirkšliuose”, Kazio Paulausko, Ernestos Šneideraitytės, Kazio Vozgirdo, Tirkšlių kultūros centro.