Valdymo struktūra

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

Tirkšlių kultūros centras savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Mažeikių rajono savivaldybės taryba. Tarybos kompetenciją nustato Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. Tirkšlių kultūros centro klasifikatoriaus kodas 111103928.

Tirkšlių kultūros centro skyrius – Užlieknės kultūros namai

Tirkšlių kultūros centrui vadovauja direktoriaus – paskirtas Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pagal tarybos patvirtintus kultūros centro nuostatus direktorius organizuoja kultūros centro darbą ir atsako už jo veiklą. Kultūros centre sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti kultūros centro taryba, ketveriems metams.