Vadovo veiklos planas

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS LEONARDO ŽALIMO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Lietuvos nepriklausomybės atkurimo 100-mečio renginiai.

100m. Lietuvos valstybės vėliavos pasiuvimas ir pristatymas Tirkšlių seniunijos bendruomenėms.

Vėliava keliaus per Tirkšlių seniunijos bendruomenes švenčių metu.

 

 

 

 

 

2018m.1-as pusmetis

 

 

 

2. Tradicinėje vasaros šventėje Petro ir Povilo atlaidai (birželio 30 d.). Sakralinės muzikos festivalis. Platesnis sakralinės muzikos suvokimas.  

2018m. 1-as pusmetis

3. Stogastulpio, skirto 100-osioms Lietuvos nepriklausomybės metinėms – užbaigiamieji darbai. Tirkšlių bendruomenės įtraukimas, jaunimo savanoriavimas, nepriklausomybės svarbos suvokimas.  

2018m. 2-as pusmetis

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

  1. Nenumatytos problemos. Lėšų stygius