Lietuva – tai septynios raidės žodyje. Kiekviena jų slepia mūsų gyvenimus – nepagražintus, tikrus, laimingus, kartais sunkius…Lietuva – tai rasotas sodas ankstyvą pavasario rytą – gaivių vilčių tiek daug suteikia…Lietuva – kartais ji sutelpa į mažą jūros bangą, išplautą akmenėlį ar žemės saują. Lietuva – kai eidama gatve matau tik savo šešėlį, niekieno kito – persekiojančio mano žingsnius ir mintis, supančiojančio mano kojas ir surišančio rankas. Lietuva – kai žydi vyšnios ir kvepia obelys.Kai glostau senolės galvą. Kai turiu kam paduoti ranką. Kai man sako ,,MYLIU‘‘. Kai girdžiu, kada juokiasi ar verkia vaikas – tada aš suprantu – tai Lietuva. Sveikiname su LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis” priešmokyklinės grupės „Šnekučiai” ugdytinės Aistė, Luknė ir Edilija atidarė koncertą eilėraščiu apie Lietuvą. Dainas Lietuvai dovanojo mažoji atlikėja Aušrinė Marija su mama Modesta, fleita pritarė Raminta.